Våra tjänster

Sjökabelförläggning

Sjökabel och fiberslang. Från servicekabel upp till 130kW högspänning.

V-A ledningsförläggning

Alla förekommande vatten och avloppsledningar. Vi gräver även i LPS-stationen.

Svetsning polytenrör

Vi är alla i företaget licencerade plaströrssvetsare för såväl muffsvetsar som stumsvettsning upp till 315mm.

Värmepumpsslangar

Vi kan utföra hela arbetet med läggning av slang och ingrävning av slang med grävmaskin. Vi har även mycket konkurenskraftiga priser på slang och köldbäraretanol. Egen tillverkning av sjunkvikter.

Dykning

Vi borrar, sågar, spolar, bygger och hjälper dig med det mesta som är under vattnet.

Mindre gräventreprenader

Vi transporterar våran minigrävare ut till din ö och utför det du önskar.

Bärgning

Om olyckan varit framme hjälper vi till med bärgning, ex. båtar, bilar, skotrar.

Bryggor 

Vi bygger nya fasta bryggor och kan leverera flytbryggor.

Sjötransporter

Vi kan ex. transportera byggmaterial till din ö.

Kraftstationer

Rensning, intag, grindar, dammluckor.