ROV - Remotely Operated Vehicle

Undervattensinspektion

Med hjälp av ROVen kan vi utan att dyka själva inspektera och göra arbeten under vattnet.

Inspektion

Vi kan bla. kontrollera ledningar och sjökablar.

Sonar

Med sonaren kan vi se upp till 100 meter framför, 135⁰ i sidled och 22⁰ i höjdled. Den ger oss en bild av vad som finns framför oss sett uppifrån.

Gripklo

ROVen har en gripklo som i detta fall hjälper oss att göra en mätning.

Videodokumentation

Kameran på ROVen låter oss att spela in och ta bilder på hela inspektionen. Information som djup, position och riktning sparas sedan i filmen.